Vintage Valentino Shirt - Medium White Cotton - Thrifted.com
Vintage Valentino Shirt - Medium White Cotton - Thrifted.com Vintage Valentino Shirt - Medium White Cotton - Thrifted.com Vintage Valentino Shirt - Medium White Cotton - Thrifted.com

Vintage Valentino Shirt - Medium White Cotton

£28.00   £35.00

medium

Description: Vintage white Valentino shirt, fits medium. CONDITION: good - small mark on front as shown. STYLE: shirt ERA: 1990s COLOUR: white FABRIC: cotton